Om

Hvorfor WordCamp
Vi har en stor, aktiv WordPress meetup-gruppe i Norge med over 250 medlemmer. Det avholdes meetups hver måned, med både internasjonalt anerkjente og mindre kjente foredragsholdere. WordCamp ble arrangert for første gang i Norge i 2012, og billettene ble revet bort i løpet av kort tid. I 2013 vil det derfor legges ut nesten dobbelt så mange billetter.

Hva er WordCamp?
WordCamp er arrangert av og for WordPress-miljøet. Målet er å videreutvikle og inspirere alle som er interessert i WordPress gjennom å arrangere foredrag med høyt kvalifiserte foredragsholdere fra hele verden. Foredragene dekker alle relevante områder som utvikling, design og forretningsutvikling. WordCamp er et non-profit arrangement, og det er derfor vi kan holde billettprisene lave og dermed bidra til at så mange som mulig fra lokalt og internasjonalt WordPressmiljø kan delta.

Comments are closed.